begreppet helg

Hade en diskussion med en person för ett tag sedan!

Vad menar man egentligen med helg?

Det här kan problematiseras vad innebär begreppet helg? Är det något för alltid fastslaget eller är det vår kultur och våra normer som har skapat ordet och företeelsen helg? Helg finns ju enbart som en motpol till vardag. Det här skapar en skenbar dikotomi som för vissa kan te sig oföränderlig, men som i själva verket bygger på förlegade idéer från det patriarkala feodalsamhället.

Kanske är det att värna om kärnfamiljen. Jag tror att ordet helg har modifierats med tex. kristendomens alla traditioner som jul och påsk och andra storhelger. Helg=vila.

Men det måste finnas något annat svar. Jag måste fundera vidare..

Någon som vill dela med sig?Tomas Stearns Eliot

Alla har väll hört talas om T.S Eliot? Han som skrev dikten The waste land som är uppdelad i fem delar. De fyra första motsvarar de fyra fysiska elementen , och den avslutande delen motsvarar det femte elementet, eter, det andliga eller tomhet i den Hinduiska och Buddistiska traditionen.

Det österländska inflytandet visar sig också i stormens budskap från Upanishaderna, Datta, Dayadhvam, Damyata (generositet, medkänsla och självkontroll) dikten avslutas med mantrat Shantih shantih shantih (frid frid frid).

I
. The Burial of the Dead
II. A Game of Chess
III.  The Fire Sermon
IV. Death by Water
V. What the Thunder Said 

För er som inte har hört talas om T.S Eliot...


Thomas Stearns Eliot föddes 1888 den 26 september i USA. Han var en amerikansk-brittisk poet och litteraturkritiker. Eliot fick även nobelpris i litteratur 1948. Hans mest kända dikt är just denna The waste land. Han betraktas som den mest inflytelserika engelskspråkige diktaren under 1900-talet och dikten ovan betraktas som en av de centrala dikterna i denna modernistiska tidsepok. Karin Boye har översatt The waste land till svenska - Det öde landet.

Källa: Wikipedia


Här kan du läsa dikten: http://eliotswasteland.tripod.com

RSS 2.0